NCN: Blisko 2 mln zł na projekt prof. Kurzydłowskiego

Dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. UKSW z Instytutu Nauk Chemicznych znalazł się wśród laureatów konkursu Sonata Bis 9, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. "J.BOND - Nowe wiązania chemiczne i ścieżki oddziaływania nadwymiennego tworzone w warunkach wysokiego ciśnienia przez układy bogate we fluor" Pan Profesor pozyskał 1 980 050 zł.

To kolejny, po finansowanym w ramach konkursu Opus projekcie pt. "IHB@HP - Wewnątrzcząstkowe wiązania wodorowe pod wysokimi ciśnienami", grant, który Pan Profesor realizuje na UKSW.