Formularze związane z badaniami i konferencjami

Finansowanie badań naukowych w ramach tzw. badań statutowych zostało zakończone z dniem 31.12.2018 r.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na projekty badawcze finansowane ze środków na działalność statutową na kolejny rok można składać w Biurze ds. Badań Naukowych do dnia 15 czerwca. Formularze o otrzymanie dofinansowania, znajdują się poniżej.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 16/2017. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste).

Dokumenty dotyczące działalności statutowej i utrzymania potencjału badawczego

Dokumenty dotyczące organizacji konferencji naukowej

Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest przez Wydziałową Komisję ds. Badań Naukowych na wiosnę roku, którego dotyczy złożony wniosek. (np. wniosek złożony do 15 czerwca 2017 r. dotyczy roku 2018 i decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta wiosną 2018 r.)

Zachęcamy do lektury Listy najczęściej zadawanych pytań dotyczących badań statutowych

Termin rozliczenie realizowanego projektu upływa 30 grudnia roku, którego dotyczy złożony wniosek.

Poniżej zamieszczamy graficzne przedstawienie procedury realizacji badań statutowych na UKSW.  Schemat "Procedura badań statutowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" mogą Państwo pobrać klikając w TEN LINK lub klikając w obrazek poniżej.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach