Przejdź do treści

Dwa granty NPRH dla naukowców z UKSW

Prof. dr hab. Krzysztof Koehler (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa) oraz dr Bartłomiej Dźwigała (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii) znaleźli się wśród laureatów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.2, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na realizację swoich projektów badawczych dwóch naukowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pozyskało łącznie ponad 350 000 zł. Finansowanie będzie przeznaczone na następujące aktywności naukowe:

  • Przekład na język polski, redakcja i wydanie pracy Quentina Skinnera, „From Humanism to Hobbes. Studies in Rhetoric and Politics” Cambridge UP 2018 – prof. dr hab. Krzysztof Koehler, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa, 129 744 zł;
  • „Historia jerozolimska” Fulka z Chartres – tłumaczenie, opracowanie i komentarz – dr Bartłomiej Dźwigała, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii, 223 470 zł.
28 sierpnia 2023