Doskonała nauka - nabór wniosków

W dniach od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. (godz. 16:00) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie prowadziło nabór w ramach programu Doskonała nauka. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 25 listopada 2019 r.

Zgodnie z informacjami MNiSW program Doskonała nauka składa się z dwóch modułów:

  • Wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • Wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

  • Wsparcie konferencji naukowych – wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł,
  • Wsparcie monografii naukowych – wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł

– przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków mogą Państwo znaleźć w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach