Przejdź do treści

Czasopisma naukowe UKSW ze środkami z Rozwoju Czasopism Naukowych

Osiem czasopism naukowych wydawanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się wśród laureatów programu Rozwój Czasopism Naukowych, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na swoje projekty Redakcje czasopism pozyskały łącznie 545 552 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju czasopism obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Poniżej lista nagrodzonych czasopism:

  • Chrześcijaństwo, Świat, Polityka (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) – 64 400 zł;
  • Collectanea Theologica (Instytut Nauk Teologicznych) – 80 000 zł;
  • Forum Pedagogiczne (Instytut Pedagogiki) – 79 700 zł;
  • Studia Philosophiae Christiane (Instytut Filozofii) – 71 500 zł;
  • Zeszyty Prawnicze (Instytut Nauk Prawnych) – 60 400 zł;
  • Załącznik Kulturoznawczy (Instytut Nauk o Kulturze i Religii) – 70 000 zł;
  • Saeculum Christianum (Instytut Nauk Historycznych) – 58 000 zł;
  • Studia Ecologiae et Bioethicae (Instytut Filozofii) – 61 552 zł.

Szczegółowe informacje o wszystkich czasopismach naukowych UKSW mogą znaleźć Państwo na Platformie Czasopism Naukowych UKSW – kliknij!.

08 listopada 2022