Nabór wniosków na finansowanie badań naukowych w 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 45/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2022 do dnia 2 listopada 2021 r. godz. 23:59:59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2022 r. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną nabór wniosków prowadzony jest tylko w formie elektronicznej oraz pocztą tradycyjną.

Wnioski prosimy przesyłać w postaci podpisanych i zeskanowanych plików w formacie pdf lub jpg na adres mailowy nauka@uksw.edu.pl Wskazane jest, by wniosek wraz z wszelkimi załącznikami przesłany był jako jeden plik. Akceptowane są także wnioski podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym kierownika projektu. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych, do składania wniosków w wersji elektronicznej, należy używać służbowych adresów pocztowych.

Wnioski można przesyłać także pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro ds. Badań Naukowych

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Poniżej znajdą Państwo formularze, które po wypełnieniu, należy składać w BBN.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 11/2020. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Prosimy także o składanie wniosków ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Treść zarządzenia oraz jego załączników mogą Państwo przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki.

Mając na względzie gospodarność wydatkowania środków na prowadzenie badań naukowych oraz w  związku z pandemią COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami w przemieszczaniu się pomiędzy krajami oraz organizacji wydarzeń naukowych (np. konferencje naukowe), prosimy o wzięcie pod uwagę tych kwestii w konstruowaniu swoich planów badawczych. Aktualne informacje o ww. ograniczeniach mogą znaleźć Państwo na tej stronie internetowej - kliknij.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach