Badania naukowe 2020 - rozliczenie

Photo by Glenn Carstens-Peters on UnsplashPrzypominamy, że zgodnie z § 24.1. Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe Kierownik działania/projektu składa rozliczenie merytoryczne dyrektorowi instytutu zgodnie z wewnętrznymi zasadami instytutu. Od 2020 r. zniesiony został obowiązek składania rozliczenia merytorycznego ze zrealizowanych badań do Biura ds. Badań Naukowych.

Do dnia 30 listopada 2020 r. do Biura ds. Badań Naukowych muszą być natomiast dostarczone wszystkie dokumenty finansowe w ramach realizacji projektu. Aktualne zasady rozliczania dokumentów finansowych mogą znaleźć Państwo w tym wpisie - kliknij.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 3.2. Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe Nieprzekraczalny termin składania wniosków, (na dofinansowanie konkretnych działań/projektów) upływa z dniem 31 października roku poprzedzającego realizację projektu. Nabór wniosków na badania naukowe i prace rozwojowe (dawne tzw. badania statutowe) na 2021 r. będzie prowadzony w terminie do 31 października 2020 r.  O otwarciu naboru i szczegółach składania wniosków poinformujemy w najbliższych dniach.

AKTUALIZACJA

Nabór wniosków na badania w 2021 r. prowadzony był do 2 listopada 2020 r. - kliknij!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach