Analiza treści recenzji wniosków składanych do NCN

Oddajemy do Państwa rąk publikację pt. "Analiza treści recenzji wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki". Powstała ona w oparciu o recenzje wniosków składanych do NCN przez doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2011-2014.

Celem opracowania jest wskazanie dobrych praktyk w pracach nad wnioskami składanymi do NCN. Przy analizie treści recenzji zapewniona została anonimowość osób odpowiedzialnych za składanie wniosków. Przedstawione wnioski służą do przedstawienia mocnych i słabych stron wszystkich wniosków składanych do NCN i nie należy odnosić ich do pojedynczych wniosków. Zamieszczone cytaty służą do zobrazowania ocen recenzentów i ekspertów oceniających wnioski. W treściach recenzji zachowano ich oryginalny zapis. Poprawione zostały tzw. literówki.

W niektórych przypadkach recenzenci zwracali także uwagę na elementy wniosku, których ocena nie jest uwzględniania zgodnie z przywołanym powyżej regulaminem. Poniższe opracowanie ma zobrazować proces recenzji wniosków składanych do NCN. Nie należy go traktować jako przewodnika do zdobycia grantu. Każdy wniosek charakteryzuje się bowiem własną specyfiką, na którą ma wpływ m.in. dziedzina nauki, której dotyczy zgłaszany projekt oraz związana z tym metodologia prowadzenia badań naukowych. Przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku do NCN warto także zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym planowane jest składanie wniosku.

Publikację można pobrać, klikając w ten link lub w obrazek poniżej.


Za pomoc przy pracach nad publikacją dziękujemy wszystkim osobom, które składały wnoski do NCN i udostępniły treść swoich recenzji.

Jeżeli mają Państwo uwagi dotyczące publikacji, prosimy kierować je drogą mailową na adres t.janus@uksw.edu.pl.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach