NAWA: Nabór wniosków na wymianę Polska-Austria

Photo by Dimitry Anikin on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Austrii. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-austriackich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 21 maja 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 10 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NAWA.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach