Badania naukowe 2021 - wyjaśnienie

Photo by Science in HD on UnsplashPrzypominamy, że zgodnie z § 3.2. Zarządzenia Nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe Nieprzekraczalny termin składania wniosków, (na dofinansowanie konkretnych działań/projektów) upływa z dniem 31 października roku poprzedzającego realizację projektu. Nabór wniosków na badania naukowe i prace rozwojowe (dawne tzw. badania statutowe) na 2021 r. będzie prowadzony w terminie do 31 października 2020 r.

Jako, że zgodnie z § 31 Zarządzenia Nr 11/2020 utraciło moc Zarządzenie Nr 16/2017 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z późn. zm. od 2020 r. nie są prowadzone nabory z terminem składania wniosków do 15 czerwca.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach