Nabór wniosków w konkursie Tango 5

Od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (godz. 16:00) prowadzony będzie nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu Tango, którego organizatorem są Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji kierownika w projekcie TANGO 5.

Czym jest projekt bazowy?

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach TANGO 5. Realizacja projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.

Ubieganie się o finansowanie będzie możliwe jeżeli na dzień złożenia wniosku w konkursie TANGO 5:

  • raport końcowy z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN lub
  • co najmniej jeden raport roczny z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany przez NCN.

Szczegółowe informacje o konkursie Tango 5 mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN oraz stronie internetowej NCBiR.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach