Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2023

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2023 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie oraz w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 17 maja 2022 r.  

Jak informują organizatorzy:

Wnioski o stypendia na rok 2023 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl  do dnia 17 maja 2022 r.
W związku z trwającą pandemią COVID-19, prosimy o przesłanie formularza w dwóch wersjach: edytowalnego formularza (.doc) oraz skanu (.pdf) wydruku z podpisem. Jednocześnie prosimy, nie wysyłać wersji papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium - kliknij tutaj.

Więcej informacji o naborze wniosków mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Polskiej Akademii Umiejętności.