Stypendia Fundacji Lanckorońskich 2021

Polska Akademia Umiejętności, która jest dysponentem środków rozdzielanych przez Fundację Lanckorońskich oraz Fundację z Brzezia Lanckorońskich ogłosiła nabór wniosków na stypendia na 2021 r. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Termin składania wniosków upływa 20 maja 2020 r.  

Jak informują organizatorzy:

Wnioski o stypendia na rok 2021 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (według załączonego formularza *.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 20 maja 2020 r.  Prosimy nie przesyłać wniosków pocztą kurierską ani poczta zwykłą.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium - kliknij tutaj.

Więcej informacji o naborze wniosków mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Polskiej Akademii Umiejętności.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach