Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje - nabór wniosków 2021

Od 4 października 2021 r. godz. 8:00 do 3 listopada 2021 r. godz. 16:00 prowadzony będzie nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Celem programu jest udzielenie pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:
  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Zasady programu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje reguluje Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków.

Studenckie Koła Naukowe z UKSW, które zainteresowane są składaniem wniosku, prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych do dnia 18 października 2021 r.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach