Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki - nowe granty w UKSW

Photo by David Travis on UnsplashW najbliższych dniach w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpocznie się realizacja pięciu nowych projektów. Ich łączny budżet wynosi 195 756,10 zł. Środki te zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programów Doskonała Nauka oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Finanse zostaną przeznaczone m.in. na wydanie publikacji naukowych, zorganizowanie konferencji naukowych oraz digitalizację księgozbioru Biblioteki UKSW.

Finansowanie otrzymały następujące projekty:

  • Filozofia A. Schopenhauera a współczesny sekularyzm (ks. dr hab. Paweł Mazanka, prof. uczelni) - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, 16 134,80 zł (Doskonała Nauka/ Wsparcie monografii naukowych); 
  • Co osoby z autyzmem mówią nam o edukacji. Raport z badań (prof. dr hab. Jacek Błeszyński) - Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, 15 123, 00 zł (Doskonała Nauka/ Wsparcie monografii naukowych);
  • Dofinansowanie LXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (dr hab. Anna Kozłowska, prof. uczelni) - Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa, 24 740,00 zł (Doskonała Nauka/ Wsparcie konferencji naukowych);
  • Nauka polska w epoce nowożytnej. Idee i ludzie - w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika (dr Bartłomiej Dźwigała) - Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii, 21 615,00 zł (Doskonała Nauka/ Wsparcie konferencji naukowych);
  • Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części kolekcji z Biblioteki UKSW - kontynuacja (dr Maciej Matraś) - Biblioteka UKSW, 118 143,30 zł (Społeczna odpowiedzialność nauki/Wsparcie dla bibliotek naukowych).
 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach