Nowe projekty w UKSW

Photo by Dan Dimmock on UnsplashW najbliższych dniach w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpocznie się realizacja ośmiu nowych projektów. Ich łączny budżet wynosi 391 864,40 zł. Środki te zostały pozyskane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programów Doskonała Nauka oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Finanse zostaną przeznaczone m.in. na wydanie publikacji naukowych, zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz digitalizację księgozbioru Biblioteki UKSW.

Finansowanie otrzymały następujące projekty:

  • Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z BG UKSW w Warszawie - Biblioteka UKSW, wysokość finansowania: 44 020,00 zł;
  • Społeczna odpowiedzialność publicznych instytucji kultury – przykład muzealnictwa - Wydział Społeczno-Ekonomiczny, wysokość finansowania: 123 000,00 zł;
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 100-lecie urodzin Papieża Jana Pawła 2 - Wydział Teologiczny, wysokość finansowania: 27 833,00 zł;
  • Katecheza bez granic - Wydział Teologiczny, wysokość finansowania: 78 889,00 zł;
  • Przyczyny i procedury utraty stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła katolickiego - Wydział Prawa Kanonicznego, wysokość finansowania: 33 834,00 zł;
  • V Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych - Wydział Prawa Kanonicznego, wysokość finansowania: 44 833,40 zł;
  • Monografia "Prawda i pojęcie" - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, wysokość finansowania: 19 555,00 zł;
  • Człowiek, społeczeństwo, gospodarka - cywilizacyjne wyzwania wobec ekonomii i socjologii - Wydział Społeczno-Ekonomiczny, wysokość finansowania: 20 000,00 zł.