NAWA: Polskie Powroty - VI edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach VI edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 25 lipca 2022 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 18 lipca 2022 r.

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
  • wynagordzenie Osoby Zapraszającej;
  • wynagrodzenia członków Grupy Projektowej;
  • przesiedlenie Powracającego Naukowca;
  • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki lub komponent aplikacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NAWA.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach