NAWA: Polskie Powroty - V edycja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach V edycji programu Polskie Powroty. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 29 lipca 2021 r. Osoby, które są zainteresowane przyjazdem do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 14 lipca 2021 r.

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
  • wynagordzenie Osoby Zapraszającej;
  • wynagrodzenia członków Grupy Projektowej;
  • przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej;
  • koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków NCN.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NAWA.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach