Polonez Bis 2, Opus 23, Preludium 21 - nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Polonez Bis 2, Opus 23 i Preludium 21. Nabór wniosków będzie trwał do 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursu wynosi 485 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 maja 2022 r.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • POLONEZ BIS 2 - onkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.
  • OPUS 23 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.
  • PRELUDIUM 21 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach