PNFN: Zapowiedź konkursów specjalnych

Photo by Krzysztof Kowalik on UnsplashPolsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro. Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 listopada 2021 r. 
 
W ramach konkursu „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku", analizie mają zostać poddane kultury pamięci, ponadto zidentyfikowane mają zostać mocne i słabe strony w postrzeganiu danego kraju sąsiedzkiego. Analiza ma także wyjaśnić, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją tak duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii młodzieży w Polsce i w Niemczech.
 
Drugim specjalnym konkursem zatytułowanym „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji, uwzględniając istotne aspekty, takie jak nowe granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.
 
Oba specjalne konkursy, dotyczące kultury pamięci i okresu okupacji, są możliwe dzięki dofinansowaniu przez polskie i niemieckie ministerstwo nauki.
 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach