Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2 - formularze dostępne w ZSUN OSF

W systemie ZSUN OSF udostępniona została elektroniczna wersja wniosku w ramach konkursów Opus 20 +LAP, Beethoven Classic 4, Sonata 16, Preludium Bis 2. Nabór wniosków w ramach obu konkursów prowadzony jest do 15 grudnia 2020 r. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Badań Naukowych.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

Przypominamy, że w ww. konkursach obowiązuje Polityka Otwartego Dostępu, którą w swoich grantach przyjęło Narodowe Centrum Nauki - kliknj!

  • OPUS 20 +LAP   - konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Szczegóły nowej formuły konkursu Opus mogą znaleźć Państwo w tym wpisie - kliknij!
  • BEETHOVEN CLASSIC 4 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs  jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft, zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.
  • SONATA 16 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
  • PRELUDIUM BIS 2 - konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach