Profesor Kotowski z grantem Nauka dla Społeczeństwa

Dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni (Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych) znalazł się wśród laureatów programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa. Na realizację projektu pt. Ryzyko decyzyjne a sędziowski aktywizm interpretacyjny Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych pozyskał 363 400 zł. 

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa wsparcie mogą uzyskać projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach