Nagroda Martina Schoellera dla studentów UKSW

Fundacja Rozwoju UKSW ogłosiła Konkurs o Nagrodę Martina Schoellera na najlepsze prace doktorskie i magisterskie powstałe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Termin składania wniosków za rok 2020 upływa 30 listopada 2020 r. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie lub magisterskie, które powstały na naszej uczelni od 2016 roku. Zgłaszane prace mogą pochodzić z różnych dziedzin i dyscyplin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej etyki przedsiębiorczości i biznesu, dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej oraz katolickiej nauki społecznej.

Jak informują organizatorzy w kategorii prac doktorskich przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody w wysokości 8 000 zł, w kategorii prac magisterskich dwie równorzędne nagrody w wysokości 4 000 zł. Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorów prac (za zgodą promotora) lub przez promotorów tychże prac.

Dokumentację konkursową oraz szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na jego stronie internetowej - kliknij!.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach