NPRH 2020 - drugi nabór wniosków

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. prowadzony jest drugi w 2020 r. nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków prowadzony jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 20 stycznia 2021 r.

W roku 2020 w ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" (nabór drugi) priorytetowymi obszarami badawczymi są:

  • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.,
  • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.,
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W roku 2020 w ramach modułu Fundamenty tematem konkursu (nabór drugi) jest:

  1. Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW - kliknij!

Na stronie internetowej MNiSW dostępne są także instrukcje wypełniania wniosków w ramach obu konkursów NPRH - kliknij! oraz wytyczne dla wnioskodawców - kliknij!.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach