NPRH 2020 - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w 2020 r. prowadzone będą dwa nabory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - od 25 września do 30 października 2020 r. oraz od 21 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Nabór wniosków prowadzony będzie w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

Pracowników UKSW obowiązują następujące terminy wewnętrzne składania wniosków: konkurs pierwszy - 21 października 2020 r.; konkurs drugi - 20 stycznia 2021 r.

W roku 2020 w ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" priorytetowymi obszarami badawczymi są:

w konkursie pierwszym w 2020 r.:

 • Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych,
 • Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku,
 • Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.,
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów;

w konkursie drugim w 2020 r.:

 • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.,
 • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.,
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W roku 2020 w ramach modułu Fundamenty tematami konkursów są:

 1. w konkursie pierwszym w 2020 r.: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy);
 2. w konkursie drugim w 2020 r.: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW - kliknij!

Na stronie internetowej MNiSW dostępne są także instrukcje wypełniania wniosków w ramach obu konkursów NPRH - kliknij!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach