Naukowcy z UKSW znów z grantami z Narodowego Centrum Nauki

fot. Biuro ds. Badań NaukowychInformujemy, że kolejni naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znaleźli się wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Tym razem środki na badania naukowe pozyskały osoby z Instytutu Nauk Fizycznych, Instytutu Archeologii oraz Instytutu Filozofii. Na zaplanowane do realizacji badania naukowe NCN przeznaczy 1 506 136 zł.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o finansowanych projektach:

  • prof. dr hab. Wiesław Marian Macek (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk Fizycznych) - Turbulencja i rekoneksja magnetyczna w środowisku kosmicznym Ziemi, 653 080 zł - w tym 336 080 dla UKSW (projekt w konsorcjum z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk) - streszczenie projektu;
  • dr Paulina Komar (Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii) - REM: Rzymska ekonomia militarna, 880 016 zł - streszczenie projektu;
  • mgr Martyna Filcek  - opiekun prof. dr hab. Robert Piłat (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii) - Zbiorowość jako podmiot tragedii. Filozoficzna analiza polskich dzieł dramatycznych okresu romantyzmu, 81 000 zł - streszczenie projektu;
  • dr hab. Iaroslav Shopa, prof. uczelni, dr hab. Agata Kamińska, prof. uczelni (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk Fizycznych) - Optyczno-numeryczne rozpoznawanie zawiesin nanocząstek w parujących mikrokroplach, 1 034 640 zł - w tym 209 040 zł dla UKSW (projekt w konsorcjum z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk, kierownik projektu dr hab. inż. Daniel Jakubczyk) - streszczenie projektu.

W ostatnich dniach środki na prowadzenie badań naukowych pozyskał także dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni (program Nauka dla Społeczeństwa) oraz dr Magdalena Katarzyna Partyka, dr Paweł Tomasz Pęczkowski i dr Łukasz Aleksander Mioduszewski (program Miniatura).

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach