NCN: Grant dla prof. Witolda Płotki

fot. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieInformujemy, że dr hab. Witold Płotka prof. uczelni (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii) znalazł się wśród laureatów konkursu Sonata Bis 11, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na zaplanowane do realizacji badania naukowe pt. "Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia" Pan Profesor pozyskał 1 405 753 zł. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem projektu - kliknij!.

To drugi projekt badawczy, finansowany przez NCN, który prof. Płotka realizuje w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2018 r. zespół kierowany przez Pana Profesora realizuje badania naukowe w ramach projektu pt. "Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce". Projekt realizowany jest we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach