NCN: Grant dla dra inż. Długońskiego

Informujemy, że dr inż. Andrzej Jerzy Długoński z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, Instytut Nauk Biologicznych znalazł się wśród lauratów konkursu Miniatura 5, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizcję swojego projektu pt. "Cmentarze historyczne - sfera sacrum czy teren zieleni? Rola cmentarzy historycznych w przestrzeni miejskiej Łodzi i Lipska w opinii użytkowników" dr inż. Długoński pozyskał 29 402 zł.

To drugi grant zdobyty przez pracownika UKSW w ramach konkursu Miniatura 5.

Wcześniej środki na realizację projektu pozyskał dr Bartosz Rydliński z Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach