Grant dla dra Szewczaka

Photo by Volkan Olmez on Unsplash

Dr Piotr Jan Szewczak z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, Instytut Matematyki znalazł się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki WAVE-UNISONO. Na realizację projektu pt. "Teoriomnogościowe aspekty selekcji topologicznych" dr Szewczak pozyskał 955 458 zł. Projekt będzie realizowany w międzynarodowej współpracy badawczej z Instytutem Matematycznym z Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii (dr Lyubomyr Zdomskyy). Sukces dra Szewczaka to kolejny grant z NCN pozyskany w ostatnich tygodniach przez osoby związane z UKSW.

O projektach pozyskanych w ramach konkursu Miniatura można przeczytać tutu oraz tu. Zaś o projektach pozyskanych w ramach konkursów Opus i Preludium tu.

W ostatnich tygodniach naukowcy z UKSW pozyskali także środki na prowadzenie badań z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Konkurs Weave-UNISONO ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP). Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach