NCN zapowiada konkurs Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki 31 marca 2021 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach konkursu w zakresie Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World. Konkurs będzie organizowany przez Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities, sieć współpracy utworzoną przez agencje finansujące badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy. Na udział polskich zespołów badawczych NCN zaplanowało 600 000 euro.

Jak czytamy na stronie NCN: Konkurs sieci T-AP pn. Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR) ma na celu odniesienie się do kluczowych luk w zrozumieniu dynamiki i złożoności średnio- i długoterminowego wpływu pandemii COVID-19 na życie społeczne. Zrozumienie powyższych powinno poszerzyć  wiedzę w zakresie sposobów łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w wymiarze społecznym oraz wesprzeć odbudowę świata w post-pandemicznej rzeczywistości. Od wnioskodawców oczekuje się złożenia wniosku o finansowanie nowatorskiego, multidyscyplinarnego, istotnego dla rozwoju nauk humanistycznych i społecznych projektu, uwzględniającego co najmniej jeden z pięciu głównych obszarów konkursu:

  • zmniejszanie słabości i nierówności,
  • budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
  • wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
  • rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
  • zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym mediów).

Zgodnie z informacjami Centrum o finansowanie będą mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, których kierownicy pochodzą z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN - kliknij!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach