NCN wprowadza Politykę Otwartego Dostępu

Photo by Aaron Burden on UnsplashNarodowe Centrum Nauki wprowadza w ramach swoich konkursów Politykę Otwartego Dostępu. Nakłada ona na grantobiorców środków z Centrum obowiązek publikowania w otwartym dostępie wyników będących efektem realizacji badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Polityka obowiązuje dla projektów badawczych, stypendiów naukowych, staży i działań naukowych wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 16 czerwca 2020 r., do których umowy o realizację i finansowanie zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r. 

Polityka Otwartego Dostępu jest wprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 38/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie ustalenia Polityki Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji z dnia 27-05-2020.

Jak czytamy w ww. zarządzeniu:
Centrum definiuje otwarty dostęp do publikacji, tzw. open access nie tylko jako darmowy dostęp do publikacji w internecie, ale także możliwość powielania, rozpowszechniania i dowolnego wykorzystania treści przez czytelnika, zgodnie z warunkami licencji praw autorskich CC-BY. 
Szczegółowe informacje o Polityce Otwartego Dostępu można znaleźć na stronie internetowej Centrum.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach