NCN: Nowe zasady konkursu Opus

Photo by Kyle Glenn on UnsplashOd konkursu Opus 20, którego nabór Narodowe Centrum Nauki zaplanowało na dni od 15 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r., wprowadzone zostaną nowe warunki wspomnianego konkursu. Jego zasady zostaną m.in. poszerzone o możliwość składania wniosków w ramach międzynarodowej współpracy badawczej. Cały czas pozostanie także możliwość realizacji projektów badawczych w ramach polskich zespołów badawczych oraz badań prowadzonych indywidualnie. Poniżej przedstawiamy szczegóły konkursu Opus 20.

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki konkursu Opus 20 skierowany będzie do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację:

  • projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych;
  • projektów badawczych z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
  • projektów badawczych w ramach współpracy LAP – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;
  • projektów badawczych w ramach współpracy LAP przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

W przypadku konkursu OPUS 20 współpraca LAP oparta jest na porozumieniach o współpracy NCN z instytucjami partnerskimi:

  • FWF - Austrian Science Fund;
  • GAČR - Czech Science Foundation;
  • ARRS - Slovenian Research Agency;
  • DFG - German Research Foundation;
  • SNSF - Swiss National Science Foundation.

Więcej informacji o konkursie Opus 20 mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN - kliknij.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach