Miniatura 6 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. godz, 16:00 prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 6. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego, które ma służyć do przygotowania przyszłego projektu badawczego. 

NCN precyzuje, że pojedyncze działanie naukowe może dotyczyć jednej z następujących form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego,
 • wyjazdu konsultacyjnego.

Najważniejsze zasady konkursu Miniatura 6:

 • czas realizacji pojedynczego działania naukowego do 12 miesięcy;
 • budżet od 5 000 zł do 50 000 zł;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 20010 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe  jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 • osoba realizująca pojedyncze działania naukowe posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
W związku z faktem, że nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie (planowany budżet konkursu 20 mln zł), zachęcamy do unikania odkładania składania wniosku na ostatnią chwilę.
 
Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach