Miniatura 4 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 4. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego, które ma służyć do przygotowania przyszłego projektu badawczego. 

NCN precyzuje, że pojedyncze działanie naukowe może dotyczyć jednej z następujących form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego,
 • wyjazdu konsultacyjnego.

Najważniejsze zasady konkursu Miniatura 4:

 • czas realizacji pojedynczego działania naukowego do 12 miesięcy,
 • budżet od 5 000 zł do 50 000 zł,
 • osoba realizująca pojedyncze działanie naukowe posiada w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe,
 • osoba realizująca pojedyncze działanie naukowe, uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r., 
 • osoba realizująca pojedyncze działanie naukowe jest zatrudniona przez wnioskodawcę (UKSW) na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku,
 • osoba realizująca pojedyncze działanie naukowe nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
 • osoba realizująca pojedyncze działanie naukowe nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN,
 • osoba realizująca pojedyncze działanie naukowe nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.
W związku z faktem, że nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie (planowany budżet konkursu 15 mln zł), zachęcamy do unikania odkładania składania wniosku na ostatnią chwilę.
 
Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach