NCN: Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2

Od 15 czerwca 2020 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach Maestro 12, Sonata Bis 10 i Daina 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2020 r. do godz. 16:00 Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 sierpnia 2020 r. 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • MAESTRO 12 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • SONATA BIS 10 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • DAINA 2 - konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Naukowcy mogą otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją polskiej części projektu.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach