NCN: Nabór wniosków do konkursu BiodivRestore

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłasza konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals upływa 7 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Zgodnie z informacjami Centrum pełna nazwa konkursu to Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems. W ramach konkursu możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions,
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration,
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN - kliknij!