NCBiR: Konkurs na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniach od 20 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. godz. 16:00 będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR” Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 17 lutego 2020 r.

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, które dotyczą następującej tematyki:

 • Technologie kwantowe w specjalnych i wojskowych zastosowaniach informatycznych.
 • Technika terahercowa w zastosowaniach wojskowych i bezpieczeństwa (lampy żyrotronowe, anteny, zasilacze itp.).
 • Silniki rakietowe wykorzystujące paliwo niekonwencjonalne, układy sterowania i naprowadzania rakiet.
 • Rozwój technologii anten z wykorzystaniem metamateriałów w systemach detekcji i niszczenia bezpilotowych środków latających (BSL).
 • Bezpieczny przesył danych bezprzewodowymi sieciami telekomunikacyjnymi.
 • Innowacyjne techniki biometryczne w kryminalistyce.
 • Technologie algorytmów kryptograficznych odpornych na atak przy wykorzystaniu komputera kwantowego.
 • Technologie materiałowe pozwalające na konstruowanie nowoczesnych zabezpieczeń mechanicznych wrażliwych urządzeń i podzespołów.
 • Systemy teleinformatyczne w diagnostyce pola walki i ewakuacji medycznej.
 • Zastosowanie platform nanosatelitarnych do prowadzenia optoelektronicznego rozpoznania obrazowego.
 • Innowacyjne techniki w kryminalistyce: Badanie elektronicznych nośników informacji.
 • Innowacyjne techniki w kryminalistyce: Eksploracja śladów pochodzących z miejsca zdarzenia skażonego czynnikami CBRN.
 • Nowoczesne technologie IT.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCBiR.https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-i-projekty-obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/ogloszenie-konkursu-nr-1szafir2020-na-wykonanie-i-finansowanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowyc-1/