NCBiR: Konkurs nr 2/SZAFIR/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w dniach od 21 września 2020 r. do 23 października 2020 r. godz. 16:00 będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR” Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków 15 października 2020 r.

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, które dotyczą następującej tematyki:

  • Zaawansowane narzędzie teleinformatyczne z elementem gier decyzyjnych i wirtualnej rzeczywistości (VR) do doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG);
  • Zabezpieczenie medyczne Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zakażeniom SARS-CoV-2 oraz ocena wpływu COVID-19 na ich gotowość operacyjną.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCBiR.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach