NCBiR: Gospostrateg V

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 5 lutego 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. (godz. 16:00) będzie prowadziło nabór wniosków w piątej edycji konkursu w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków: - GOSPOSTRATEG. Celem głównym programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zgodnie z informacjami NCBiR piąty konkurs w ramach programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze:

  • Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego. (Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury);
  • Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa UE. (Zamawiający – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
  • Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym. (Zamawiający – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie inetrnetowej NCBiR.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach