NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-portugalską

Photo by Aayush Gupta on UnsplashNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Portugalską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-portugalskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Nabór wniosków trwa do 16 lipca 2021 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 1 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NAWA.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach