NAWA: Profesura gościnna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach pierwszej edycji programu pn. Profesura Gościnna. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków na zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. W obecnym naborze wnioski mogą składać jednostki naukowe, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

 
Alokacja środków w naborze wynosi 20 000 000 zł.  Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 3 000 000 zł. Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 20% kosztów wynagrodzenia Wizytującego naukowca oraz członków Grupy projektowej.
 
W ramach projektu Wnioskodawca może zaplanować Komponent badawczy w maksymalnej wysokości 400 000 zł do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu. Komponent badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań podstawowych. Beneficjenci wyłonieni w programie Profesura Gościnna NAWA, którzy w swoim wniosku zaplanowali komponent badawczy, będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku do NCN w naborze skierowanym wyłącznie do nich. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach