Zasady pracy BBN

fot. Biuro ds. Badań NaukowychW związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 informujemy o obowiązujących w Biurze ds. Badań Naukowych zasadach obsługi interesantów.

Biuro ds. Badań Naukowych w zakresie obsługi interesantów pracuje hybrydowo (połączenie zespołów pracy zdalnej i stacjonarnej) w tradycyjnych godzinach tj.

poniedziałek 10:00-15:00
wtorek 11:00-15:00
środa 8:00-12:00
czwartek 11:00-15:00
piątek 8:00-12:00

W związku z wejściem w życie Decyzji Nr 73/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19 wizyty interesantów w siedzibie uczelni są możliwe po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym i potwierdzeniu terminu spotkania przez właściwego pracownika.

Zgodnie z § 8.5. ww. Zarządzenia:

W Uczelni obowiązuje najwyższa staranność w zakresie ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich osób, na rzecz relacji zdalnych, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności:

  1. zgłaszanie spraw za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  2. organizacja systemu przekazywania dokumentów, bez bezpośredniego kontaktu stron;
  3. podania na stronie jednostki szczegółowych informacji dla potencjalnych interesantów;
  4. stosowanie zasady domniemania kompletności i prawidłowości dokumentów oraz zdalne uzgadnianie treści i formy dokumentów.

 

W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu z pracownikami BBN za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Dane kontaktowe pracowników BBN mogą znaleźć Państwo w zakładce kontakt - kliknij! Możliwe jest także przesyłanie dokumentów na skrzynkę podawczą Biura /UKSW_2/BBN oraz tradycyjną pocztą na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro ds. Badań Naukowych

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach