Nowy konkurs sieci JPI Urban Europe

Photo by Henning Witzel on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłoszony został konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Termin składania wniosków wspólnych skróconych - 15 kwietnia 2021 r. Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Estonia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Szwecja.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach