NCN zapowiada konkurs JPIAMR-ACTION Call 2023

Logtyp programu ERA-NET JPIAMR-ACTIONJak informuje Narodowe Centrum Nauki w terminie od 10 stycznia 2023 r. do 4 lipca 2023 r. powadzony będzie nabór wniosków w konkursie na projekty realizowane we współpracy wielostronnej w ramach programu ERA-NET JPIAMR-ACTION. Celem programu jest stworzenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami badawczymi pochodzącymi z różnych krajów i różnych dziedzin wiedzy w celu promowania badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Na sfinansowanie udziału polskich zespołów badawczych Rada NCN przeznaczyła równowartość 1 miliona euro.

Zgodnie z informacjami NCN:

Zapowiadany konkurs będzie koncentrować się na obszarach priorytetowych: diagnostyki i nadzoru. Będą w nim finansowane projekty badawcze, w których badacze opracują nowe lub ulepszą istniejące strategie, narzędzia, technologie i metody wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Projekty mogą dotyczyć diagnostyki zakażeń spowodowanych przez oporne mikroorganizmy, wykrywania opornych mikroorganizmów lub gromadzenia, analizy i wykorzystania danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (AMU). W konkursie przez środki przeciwdrobnoustrojowe rozumie się antybiotyki, środki przeciwgrzybicze i środki odkażające (biobójcze).

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach