Konkurs sieci JPI AMR 2022

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 8 marca 2022 r. do godz. 14:00. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Jak informuje NCN zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach