Konkurs sieci JPI AMR

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 16 marca 2021 r. do godz. 12:00. Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Jak informuje NCN zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby:

  • zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki lub
  • opracować, wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi obszarami One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach