NAWA - program im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór zgłoszeń do programu im. Iwanowskiej. W ramach konkursu młodzi naukowcy mogą pozyskać środki na pokrycie kosztów wyjazdu (od 3 do 12 miesięcy) do zagranicznej jednostki naukowej. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2019 r. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 2 grudnia 2019 r. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 000 zł. Wyjazdy, finansowane w ramach konkursu, będą mogły rozpocząć się nie wcześniej niż we wrześniu 2020 r.

O przyznanie stypendium Dyrektora NAWA w ramach Programu im. Iwanowskiej mogą starać się osoby przygotowujące rozprawę doktorską, które są:

  • uczestnikami szkół doktorskich lub
  • doktorantami lub
  • w chwili składania wniosku zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mają otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku) lub
  • realizują program „Doktorat wdrożeniowy”.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NAWA.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach