Konkurs ForestValue - nabór wniosków

Photo by kazuend on UnsplashJak informuje Narodowe Centrum Nauki, uruchomiony został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu ForestValue. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nabór wniosków trwa do 13 kwietnia 2021 r. (wnioski międzynarodowe) oraz do 20 kwietnia 2021 r. (wnioski krajowe).

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze dotyczące trzech obszarów tematycznych:

  • Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals,
  • Building with wood from various perspectives,
  • Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach