FNP: Stypendium im. A. von Humboldta

Photo by Christian Wiediger on UnsplashFundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty trzeci konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Nabór zgłoszeń trwa do 30 września 2020 r. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.

Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.

Szczegółowe informacje o Stypendium im. A. von Humboldta  mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.