FNP: Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2022

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do dziewiatego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców. Nabór zgłoszeń trwa do 20 lipca 2021 r.  Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym – jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

Szczegółowe informacje o konkursie Copernicus 2022 mogą znaleźc Państwo na jego stronie internetowej.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach